Destek

Daha çok bilgi için aşağıdaki başlıklardan birini seçiniz. Eğer bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

 • Florasan Boyaların Yayılım ve Emilim Detayları

  Florasan Boya Ex λ (nm) Em λ (nm)
  Alexa Fluor 405 401 521
  Alexa Fluor 430 433 541
  ATTO 425 436 484
  DABCYL 452 0
  ATTO 465 453 508
  Cy2™ 489 506
  Fluoresceine 491 515
  FAM 494 518
  Alexa Fluor 488 495 519
  MAR 495 525
  ATTO 495 495 527
  ATTO 488 501 523
  ATTO 488 501 523
  500 XXL 505 555
  ATTO 520 516 538
  Alexa Fluor 514 517 542
  JOE 520 548
  TET 521 538
  R6G 524 557
  Rhodamine 524 557
  JUP 525 550
  YAKIMA YELLOW 531 549
  ATTO 532 532 553
  ATTO 532 532 553
  Alexa Fluor 532 532 553
  HEX 535 553
  CAL Fluor Orange 560 537 558
  CY 3 546 572
  QUASAR 570 550 570
  TAMRA 550 575
  ATTO 550 554 576
  NED alternative 554 576
  Alexa Fluor 555 555 565
  SAT 555 580
  Alexa Fluor 546 556 573
  ATTO 565 563 592
  PET alternative 563 592
  ROX 575 602
  Alexa Fluor 568 578 603
  Cy 3,5 581 596
  TEXAS RED 587 609
  CAL Fluor Red 610 590 610
  Alexa Fluor 594 590 617
  ATTO 590 594 624
  ATTO 590 594 624
  ATTO 594 601 627
  ATTO 611X 611 681
  Alexa Fluor 610 612 628
  ATTO 610 615 634
  CAL Fluor Red 635 616 637
  ATTO 620 619 643
  ATTO 633 629 657
  Alexa Fluor 633 632 647
  ATTO 635 635 659
  ATTO 637 635 659
  CY 5 643 667
  ATTO 647N 644 669
  ATTO 647 644 669
  QUASAR 670 644 670
  ATTO 647 645 669
  Alexa Fluor 647 650 665
  Beckman Dye D4 650 670
  ATTO 655 663 684
  Alexa Fluor 660 663 690
  Cy 5,5 678 704
  Alexa Fluor 680 679 702
  ATTO 680 680 700
  IRD 700 685 705
  ATTO 700 700 719
  Alexa Fluor 700 702 723
  ATTO 725 729 752
  ATTO 740 740 764
  Alexa Fluor 750 749 775
  Beckman Dye D2 750 770
  IRD 800 795 819

 • Standart Genetik Kodlar

  U C A G
  U UUU Phe UCU Ser UAU Tyr UGU Cys U
  UUC Phe UCC Ser UAC Tyr UGC Cys C
  UUA Leu UCA Ser UAA Stop UGA Stop A
  UUG Leu UCG Ser UAG Stop UGG Trp G
  C CUU Leu CCU Pro CAU His CGU Arg U
  CUC Leu CCC Pro CAC His CGC Arg C
  CUA Leu CGA Pro CAA Gln CGA Arg A
  CUG Leu CCG Pro CAG Gln CGG Arg G
  A AUU Ile ACU Thr AAU Asn AGU Ser U
  AUC Ile ACC Thr AAC Asn AGC Ser C
  AUA Ile ACA Thr AAA Lys AGA Arg A
  AUG Met ACG Thr AAG Lys AGG Arg G
  G GUU Val GCU Ala GAU Asp GGU Gly U
  GUC Val GCC Ala GAC Asp GGC Gly C
  GUA Val GCC Ala GAA Glu GGA Gly A
  GUG Val GCG Ala GAG Glu GGG Gly G

 • Amino Asitlerin Kodları

  A Ala Alanine M Met Methionine
  B Asx Asparagine / aspartic acid  N Asn Aparagine
  C Cys Cysteine P Pro Proline
  D Asp Aspartic acid Q Gln Glutamine
  E Glu Glutamic acid R Arg Arginine
  F Phe Phenylalanine S Ser Serine
  G Gly Glycine T Thr Threonine
  H His Histidine V Val Valine
  I Ile Isoleucine W Trp Tryptophan
  K Lys Lysine Y Tyr Tyrosine
  L Leu Leusine Z Glx Glutamine / glutamic acid

 • Dejenere Oligo Sentezi için Kodlar

  G Guanine S (Strong) C or G
  A Adenine W (Weak) A or T
  T Thymine B (not A) C or G or T
  C Cytosine D (not C) G or A or T
  R (puRine) A or G H (not G) A or C or T
  Y (pYrimidine) C or T V (not T) A or C or G
  M (aMino) A or C N (aNy) A or C or G or T
  K (Keto) G or T X Label